• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

CFIZIO.RO


Dragi colegi fizioterapeuți

Până pe data de 5 noiembrie 2017, după urmatorul program, se efectuează înscrierile pe listele electorale (de votanți) și se depun candidaturile pentru membrii în Consiliul teritorial ............................. și pentru reprezentanții în Adunarea Generală Națională a Colegiului Fizioterapeuților din România.

Înscrierea pe listele electorale (de votanți) se realizează:

-          fie la sediul Comisiei Electorale Teritoriale ............................., după programul afișat;

-          fie pe mailul comisiei;

Documentele necesare pentru înscrierea pe listele de votanți sunt:

 1. Diploma de licență (original și copie);
 2. CI (original și copie);
 3. Certificat de căsătorie (original și copie);
 4. Declarație pentru locul de muncă (dacă acesta este în alt județ decât domiciliul)- conform art. 6 alin. (4) și art. 16 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România

Pentru cei care se înscriu pe mail, cu documentele scanate, originalele vor fi prezentate în ziua votării, pentru verificarea conformității lor.

Depunerea candidaturilor se realizează personal la sediul Comisiei Electorale Teritoriale ...................., după programul afișat.

Cei care doresc să își depună candidatura pentru una din funcțiile enumerate anterior, este necesară înscrierea prealabilă pe listele de votanți.

Dosarul candidatului trebuie să conțină următoarele documente :

 1. Formular de candidatură;
 2. CV;
 3. Copie după titlul oficial de calificare;
 4. Adeverință de la locul de muncădin care să reiasă vechimea de cel puțin 3 ani în exercitarea profesieide fizioterapeut sau în activitate didactică;
 5. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
 6. Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice.

Candidatul poate depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o va desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini), cerință care nu este obligatorie.

CV-ul și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi.

Prima sesiune de vot pentru alegerea membrilor Consiliului teritorial ................................ și a reprezentanților în Adunarea Generală Națională se va desfășura în data de 12 noiembrie 2017, în intervalul orar 10.00-16.00, la sediul Comisiei Electorale Teritoriale ..................................

Toate aspectele menționate mai sus au în vedere constituirea Filialelor teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuților din România și alegerea prin vot a forurilor de conducere ale acestora, conform calendarului electoral.  Pentru a se constitui filiala teritorială.................., sunt necesari cel puțin 41 de fizioterapeuți înscriși pe listele electorale (de votanți).

Prin urmare prezența și votul dumneavoastră contează!


Pentru a se constitui colegiile teritoriale ale fiecare județ/teritoriu enumerat în tabelul atașat, este necesară înscrierea pe listele electorale (de votanți) a minimum 41 de fizioterapeuți.

Orice persoană care deține unul din titlurile oficiale prevăzute de art. 11.din legea 229/2016, are dreptul să se înscrie pe listele electorale/de votanți. Înscrierea NU ESTE condiționată de apartenența la o asociație profesională sau de posesia Autorizației de liberă practică.

Fizioterapeuții se înscriu pe lista electorală (de votanți) pentru Colegiul teritorial din județul în care este angajat cu contract de muncă sau, dacă nu este angajat, în al cărui județ are domiciliul stabil. De exemplu:
- o persoană care este angajată a unei instituții cu sediul în județul Sibiu și are domiciliul stabil în județul Covasna, se înscrie pe lista electorală (de votanți) a Colegiului teritorial Sibiu-Mureș, unde și votează;
- o persoană care este student la master la o universitate din județul Argeș, nu este angajată și are domiciliul stabil în județul Vrancea, se înscrie pe lista electorală (de votanți) a Colegiului teritorial Galați-Vrancea, unde și votează

Data limită pentru înscrierea fizioterapeuților pe listele electorale (de votanți) este 5 noiembrie 2017 orele 16.00.

Înscrierea fizioterapeuților pe listele electorale (de votanți) se poate realiza în 2 moduri:
- pe mail, la adresa de mail menționată în tabel: documentele se trimit SCANATE, urmând ca în ziua votării să prezinte și originalele, pentru a fi verificată conformitatea lor;
- personal, la sediul Comisiei electorale teritoriale de care aparțin: documentele sunt depuse în copie, fiind necesare și originalele pentru a verifica conformitatea lor.

Documentele necesare: diploma de licență, CI și certificatul de căsătorie (unde este cazul).

Persoanele care au locul de muncă în alt județ decât cel în care au domiciliul stabil, vor da o declarație din care să reiasă sediul instituției angajatoare, ocupația și numărul/data încheierii contractului de muncă.


REGULAMENT ELECTORAL

PENTRU CONSTITUIREA LEGALĂ A PRIMELOR ORGANE DE CONDUCERE

ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA

CALENDAR

ALEGERI  ORGANE DE CONDUCERE ALE CONSILIILOR TERITORIALE

ȘI A REPREZENTANȚILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ


Dragi colegi,

Revenim cu regulamentul electoral adoptat ieri de Comisia Națională a Colegiului Fizioterapeuților și cu două dintre anexe, care cuprind calendarul electoral și lista sediilor comisiilor electorale (sunt specificate și colegiile care se vor constitui).

Menționăm că forma acestora nu este finală, urmează să fie finalizate și adoptate în ședința de joi 5 octombrie 2017, ora 11.00. Dacă sesizați neconcordanțe între datele prevăzute în regulament și în calendarul electoral, vă rugăm să le menționați la adresa de mail secretariat@rofizioterapie.ro.

Dacă există persoane care vor să se implice în organizarea unui colegiu teritorial, arondat în acest moment altui județ, și care știu că în acel județ există minim 41 de fizioterapeuți (kineto, prof. CFM, fiziokineto sau BFKT cu studii superioare), mai au o șansă până marți 3 octombrie 2017, ora 16.00, când ar trebui să primim numele membrilor comisiei electorale teritoriale și sediul unde ăși vor desfășura activitatea, pe adresa secretariat@rofizioterapie.ro.


Dragi colegi,

Concluziile ședinței Comisiei Național al Colegiului Fizioterapeuților din România, desfășurată de astăzi, 27 sept. 2017 la sediul Ministerului Sănătății, sunt următoarele:

- draftul de regulament a fost finalizat urmând a fi aprobat în ședința din data de 5 octombrie 2017;
- a fost finalizat calendarul electoral și urmează să fie publicat oficial pe site-urile DSP-urilor și ale asociațiilor profesionale ale fizioterapeuților din România;
- s-a propus ca organizarea administrativă să fie susținută financiar de asociațiile membre care au delegați în Comisia Națională a Fizioterapeuților;
- reprezentantul Societății Fizioterapeuților dr. Nicolae Robănescu s-a revocat oficial din calitatea de membru al Comisiei Naționale a Fizioterapeuților din România.

Curând vom publica varianta finală a regulamentului cu anexele și calendarul electoral.


Stimați colegi,

Ieri, 20.09.2017, s-a desfășurat a doua ședință a Comisiei Naționale a Colegiului Fizioterapeuților în cadrul căreia a fost discutat regulamentul electoral propriu.

Pentru a putea finaliza acest regulament, care urmează să fie aprobat miercuri 27.09.2017, trebuie stabilite următoarele:
- județele în care se dorește organizarea Colegiilor teritoriale;
- componența Comisiilor electorale teritoriale, alcătuită din 3-5 membri, pentru județele în care se vor organiza alegeri în vederea constituirii Colegiilor teritoriale.

Astfel, cei interesati de organizarea și constituirea unui Colegiu teritorial care, conform statutului, are nevoie de minim 41 membri, sunt rugați să transmită pe adresa de mail dananstanca@gmail.com, până sâmbătă 23 09.2017, următoarele date:

1. numele și prenumele persoanelor care doresc să facă parte din Comisia electorală teritorială, precum și datele de contact (număr de telefon și adresa de email).

Menționăm că membrii comisiei electorale nu pot candida la funcţiile deconducere pentru care se organizează alegerile.

Pentru a asigura imparțialitatea alegerilor și pentru a garanta dreptul la vot al tuturor fizioterapeuților și dreptul de a candida, este recomandat ca membrii Comisiei electorale teritotiale să aibă altă profesie decât cea de fizioterapeut (kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, prof. CFM, balneofiiokinetoterapeut) sau să fie studenți în anul 3 la facultățile de profil.

2. Sediul unde se va desfășura activitatea Comisiei electorale, unde se vor întocmi listele electorale și unde se va defășura votarea.

logo jpg

CONTINUARE NOUTATI ...