• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Consiliul de conducere - activitate

 
Stimati colegi,
Am fost rugați sa prezentăm o parte din activitatea FRAK și dorim să vă informăm, cu documente doveditoare, că Federația depune eforturi pentru a promova profesia la nivel național și internațional, pentru a apăra interesele kinetoterapeuților români, dar și pentru a informa Instituțiile de învățământ superior acreditate despre conținutul ghidurilor educaționale, elaborate de WCPT-ER și despre posibilitatea implementării acestora.
 Primul contact cu Forumul Decanilor a fost în data de  22 noiembrie 2013, când reprezentanți ai FRAK (Președinte-Elena Căciulan, secretar general-Daniela Stanca, responsabil științific-Carmen Șerbescu și membru-Doriana Ciobanu) au prezentat aspecte privind obiectivele acesteia și și-au exprimat dorința de a colabora cu Facultățile de profil, cu scopul îmbunătățirii programelor educaționale ale studenților (viitori kinetoterapeuți).
Ulterior, FRAK a primit o sesizare din partea Dlui Prof. univ. dr. Constantin Ciucurel, evaluator ARACIS, referitoare la existența unei  inadvertențe între misiunea specifică și standardele specifice pentru domeniul de licență Kinetoterapie. Consultând site-ul ARACIS, am constatat că misiunea specifică pentru domeniul de licență kinetoterapie era identică cu cea a domeniul de licență educație fizică.
 Înainte de  a demara acțiunea noastră de clarificare a misiunii specifice domeniului de licență kinetoterapie, FRAK a cerut și a primit audiență la conducerea UNEFS, cu care avem o relație privilegiată, care ne susține în toate demersurile noastre și căreia îi mulțumim pe această cale. Am găsit înțelegere și deschidere, fiind întru totul de acord că misiunea trebuie armonizată cu HG 966/2011, prin care s-a redobândit domeniul de licență Kinetoterapie
Prima noastră intervenție privind clarificarea misiunii specifice, a fost realizată prin adresa nr. 28/21.11.2012 înaintată Prof. univ. dr. Curtu Ioan, Președinte ARACIS, prin care s-a cerut audiență (a se vedea adresa). Răspunsurile primite din partea Domnului președinte și a Comisiei de Artă, Arhitectură, Urbanism și Educație Fizică și Sport nu ne-a clarificat problematica supusă atenției, motiv pentru care am înaintat o nouă adresă, pentru a fi primite în audiență ( a se vedea adresa nr.06/29.01.2013). În final, “am reușit să obținem audiența mult solicitatăși să prezentăm Domnului președinte doleanța FRAK, venind cu propunerea de a participa la prima ședință a Comisiei de Artă, Arhitectură, Urbanism și Educație Fizică și Sport, desfășurată la sediul ARACIS în data de 22 martie 2013. La această ședință, FRAK a prezentat argumentele solicitării de modificare a misiunii din cadrul Standardelor Specifice pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie. Membrii Comisiei au luat la cunoştinţă şi au hotărât armonizarea misiunii specifice actuale cu HG 966/29 septembrie 2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior...., prin care s-a redobândit domeniul de licenţă Kinetoterapie.
Ulterior, FRAK a informat atât pe Doamna Președinte a Forumul Decanilor, prof. univ. dr. Liliana Mihailescu, cât și pe domnii decani ai Facultăților de profil, despre hotârile Comisiei mai sus menționate (a se vedea adresa nr. 62/25.03.2013) și a solicitat participarea reprezentanților FRAK la ședința Forumului Decanilor din data de 29.03.2013, desfășurată la Arad.
Daca ați remarcat schimbarea misiunii pe care Forumul Decanilor a afișat-o pe site, printr-o hotârâre luată cu unanimitate de voturi, trebuie să știți că primele demersuri au fost realizate cu multe luni înainte (a se vedea adresele FRAK), cu eforturi mari și energie pe măsură. De altfel, fără tenacitatea și insistența noastră, fără a ne folosi de relațiile personale și fără a anula de multe ori ședințele de kinetoterapie ale pacienților noștri, ne îndoim că această misiune ar fi fost schimbată vrodată.
 
Președinte,Elena Căciulan 
 
Secretar general, Daniela Stanca
 
  
 
Presedinte: Elena CĂCIULAN
Vicepresedinte: Francis-Tadeus DANELCIUC 
Secretar general: Daniela STANCA
Trezorier: Dana MARIN
Responsabil ştiinţific: Carmen ŞERBESCU
Cenzori: Viorel MIRON, Doriana CIOBANU
  
Activitate
 
Duminica 12 aprilie 2013 s-au desfasurat la Bucuresti Adunarea Generala a FRAK si sedinta Consiliului de conducere, in urma carora au fost aprobate urmatoarele propuneri:
 
1. Pierderea calitatii de membru al Federatiei, a Fundatiei Universitare Oradea si a Asociatiei Profesorilor de Kinetoterapie Moldova Iasi din Federatie, pe motivul neindeplinirii obligatiilor de membru al federatiei si neachitarii cotizatiei de cel putin 2 ani.
 
2. Aderarea la Federatie a Asociatie profesioanle a kinetoterapeutilor din Transilvania
 
3. Schimbarea denumirii Federatiei Asociatiilor de Kinetoterapie in FEDERATIA ROMANA A ASOCIATIILOR DE FIZIOTERAPIE, conform verificarii disponibilitatii denumirii si rezervarii acesteia sub nr 123206/20.03.2013
 
4. Aprobarea statutului Federatiei, cu renumerotarea articolelor.
 
 
 Miercuri 8 aprilie 2013, doamnele presedinte si secretar FRAK au fost invitate de catre fostul ministru secretar  de stat, dna Luminita GHEORGHIU, la sediul Parlamentului, pentru a stabili detalii privind demersurile necesare reglementarii profesiei. Ii multumim pe aceasta cale acestei minunate doamne, pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor
 
   
 
Joi 8 aprilie 2013, la orele 08.30, preşedintele FRAK şi secretarul general au fost în audienţă la Domnul Secretar de Stat Raed ARAFAT, pentru asolicita sprijinul acestuia în obţinerea avizului favorabil al Comisiei de Reabilitare Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii certificatelor eliberate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management
şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar pentru programele de educaţie continuă organizate de Federaţie. Dosarul înaintat domnului Secretar de Stat a cuprins o adresă prin care solicitam cele mi sus menţionate, o notă informativă cu privire la profesiile de kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut,precum şi lista cursurilor de formare profesională continuă organizate începând cu anul 2003. 
 
Vineri 22 martie 2013, la orele 10.00, la sediul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior - ARACIS , Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie, reprezentată prin doamna secretar general Daniela Stanca, a înaintat Comisiei de Specialitate Arta, Arhitectură, Urbanism şi Sport, argumentele solicitării de modificare a misiunii din cadrul Standardelor Specifice pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie. Membrii Comisiei au luat la cunoştinţă şi au hotărât armonizarea misiunii specifice actuale cu HG 966/29 septembrie 2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior.... , prin care s-a redobândit domeniul de licenţă Kinetoterapie.